กรมศิลปากร เลื่อนกำหนดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านจากวันที่ 25 พ.ค. 2553 เป็นวันที่ 16 มิ.ย. 2553